התפתחות הילד 21.12.2020

הקשר בין צריכת חלב לגובה ומשקל גוף בקרב ילדים סינים

מחקר זה מצא ששתיית חלב בקרב ילדים קשורה לגובה גבוה יותר ולסיכוי נמוך יותר להשמנת יתר

הספרות אינה עקבית לגבי צריכת חלב וצמיחה פיזית. מחקר זה נועד להעריך את הקשר בין צריכת חלב לגובה ומשקל הגוף במדגם ארצי של ילדים סינים.

בסך הכל 41,439 ילדים בגילאי 6-17 גויסו מ-30 מחוזות ביבשת סין בשנים 2013–2016 תוך שימוש בגישת דגימת אשכולות רב-שלבית. מידע על צריכת חלב ממכלים סטנדרטיים נאסף באמצעות שאלון. משקל וגובה נמדדו באמצעות מכשור סטנדרטי.

צריכת החלב סווגה לקבוצות: ללא צריכה, צריכה נמוכה וצריכה גבוהה. מידע זה נאסף וצורף למדדי קצב הצריכה, המשקל ומדד מסת הגוף (BMI). קשרים בין מצב גובה/ משקל לבין צריכת חלב הוערכו באמצעות מודלים של רגרסיה ליניארית ולוגיסטית משוקללת רב משתנית.

לילדים הסינים היתה באופן כללי צריכת חלב נמוכה: 1/5 מהילדים לא שתו חלב, ולאלו ששתו חלב היתה צריכה חציונית של 100 מ"ל לחודש. עבור בנות, קבוצות הצריכה הנמוכות והגבוהות היו גבוהות ב-0.83 ס"מ (רווח בר-סמך 95%, 0 ס"מ- 1.68 ס"מ) וב-1.26 ס"מ (רווח בר-סמך 95%, 0.34 ס"מ- 2.19 ס"מ) מקבוצת אי-הצריכה, בהתאמה.

לאחר התאמה לגורמים נוספים, בנים עם צריכת חלב גבוהה היו בעלי BMI נמוך יותר (0.56-; רווח בר-סמך 95%, 1.0-, 0.12- ק"ג/מ"ר) וסיכון להשמנת יתר נמוך יותר (סיכון יחסי 0.67; רווח בר-סמך 95%, 0.46, 0.97) מאשר אלה בקבוצה ללא צריכת חלב.

מחקר זה גילה שצריכת חלב מוגברת קשורה לעלייה בגובה הגוף והורדת הסיכון להשמנה בקרב ילדים סינים. בהתחשב באופי של מחקר חתך והאפשרות לערפול שאריתי (residual confounding), יש צורך במחקר נוסף כדי לחשוף את תפקיד צריכת החלב בתהליך גדילת ילדים.

מקור: 

Guo Q. Et al. (2020) International Journal of Obesity: 44(11) 2194-2202

https://www.nature.com/articles/s41366-020-0625-4#citeas

נושאים קשורים:  מחקרים,  צריכת חלב,  התפתחות הילד,  משקל יתר
תגובות