פיאלופלסטיה 07.03.2021

מטרה אפשרית בילדים: שחרור עוד ביום ביצוע פיאלופלסטיה

המחקר בחן מגמות בניהול ניתוחי uretero pelvic junction בילדים והשפעתן על אורך השהייה באשפוז, שיעור הניתוחים החוזרים והביקורים החוזרים במיון

במחקר שפורסם בכתב העת World Journal of Urology החוקרים ביקשו להעריך את ההתפתחות בניתוחי פיאלופלאסטיה בילדים ולקבוע האם שינויים בניתוח משפיעים על אורך השהייה באשפוז, על שיעור הניתוחים החוזרים ועל הביקורים החוזרים במיון.

בוצעה סקירה של מאמרים בנושא פיילופלסטיות בילדים (בגילאי 0 עד 18) במאגר מידע, בין השנים 2008 ל-2020. תועדו המשתנים: גיל, מין, מצב באזלי, מעקב, קוטר אנטריורי-פוסטריורי ותפקוד כלייתי דיפרנציאלי. כמו כן נאסף מידע על שימוש בקטטרים, סטנטים, מניעה של בחילות והקאות, שימוש באופיאטים, הרדמה מקומית ואנלגטיקה לא אופיאטית. התוצאים היו אורך השהייה באשפוז, שיעור הניתוחים החוזרים ושיעור הביקורים במיון.

במחקר השתתפו 554 מטופלים (565 כליות). שיעור הניתוחים החוזרים היה 7%, שיעור הביקורים במיון היה 17%. נצפתה מגמה של שימוש מופחת באופיאטים, קטטרים קבועים בכיס השתן (indwelling cathethers) וסטנטים פנימיים. זאת לעומת שימוש מוגבר באנלגטיקה מבוססת אופאטים, סטנסטים חיצוניים והרדמה מקומית.

שחרור ביום הפרוצדורה התאפשר ב-88 מקרים (16%) שבהם לא נצפו הבדלים בשיעורי ניתוחים חוזרים או באשפוזים חוזרים בין קבוצת הילדים ששוחררו ביום הפרוצדורה לבין אלה שאושפזו. אולם, היה שוני בשיעור הביקורים במיון בין קבוצת הילדים ששוחררו ביום הפרוצדורה לבין אלה שאושפזו: בקרב הילדים ששוחררו באותו היום שיעור הביקורים במיון היה 24% (21 ילדים) לעומת 6% בקרב הילדים שאושפזו (26 ילדים).

המשמעות הסטטיסטית של האנליזה היתה p=0.04. באנליזה רב משתנית, המנבא היחיד לשיעור הביקורים במיון היה גיל צעיר יותר. מטופלים צעירים מגיל שבעה חודשים היו מועדים יותר לבקר במיון (37% מהילדים ששוחררו ביום הפרוצדורה ו-13% מהילדים שאושפזו ביו הפרוצדורה, p=0.009).

כמו כן הודגם באנליזה הרב משתנית שיש אסוציאציה בין קטטרים קבועים בכיס השתן ואופיאטים לבין אשפוז ביום הפרוצדורה. זאת, לעומת טיפול בדקסמתזון וקטורולק שנמצאו באסוציאציה לאשפוז ביום הפרוצדורה.

שינויים פרוגרסיביים בטיפול במטופלים שעוברים פיאלופלסטיות תרמו רבות להקטנת אורך השהייה באשפוז ושיעור גדול יותר של שחרור ביום הפרוצדורה. נראה כי שחרור ביום הפרוצדורה הוא מטרה אפשרית שלא מגבירה את שיעור הסיבוכים. המידע במחקר זה תומך בפיתוח של פרוטוקול ERASי(enhanced recovery after surgery) בפיאלופלסטיות בילדים על מנת למקסם זמן החלמה מהיר.

מקור:

Rickard, M., Chua, M., Kim, J.K. et al. Evolving trends in peri-operative management of pediatric ureteropelvic junction obstruction: working towards quicker recovery and day surgery pyeloplasty. World J Urol (2021). https://doi.org/10.1007/s00345-021-03621-9

נושאים קשורים:  פיאלופלסטיות,  פיאלופלסטיות בילדים,  קטטר קבוע,  מחקרים
תגובות